Занятия

Занятията по Нишио Айкидо се провеждат в спортен комплекс ЦСКА (бивш спортен комплекс „Дескрим“) в малката зала по карате (до залата по джудо) по графика, посочен в календара по-долу.
 
Нагоре