Занятия

Занятията по Нишио Айкидо се провеждат на адрес гр. София, бул. "проф. Цветан Лазаров" №2 в спортен комплекс ЦСКА (бивша зала „Дескрим“), малката зала за джудо/карате по графика, посочен в календара по-долу.
GPS координати: 42°40'21.2"N 23°22'50.2"E.
 
Нагоре