ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НА YUFUKAN

СЪБИТИЯ НА НИШИО АЙКИДО - СОФИЯ

Първи Международен Нишио Айкидо семинар в София, април 2016
Съвместен летния лагер с Българска Айкидо Асоциация в Евксинокрад, юни 2015
Нагоре