Юфукан - София

Кийотсура-доджо
精貫道場

“Основателят често казваше, че айкидо включва не само техники с голи ръце, но така също и техники с кен, и джо. Ето защо в нашата айкидо практика ние винаги тренираме така, че да можем незабавно да използваме кен и джо във всяка техника, в зависимост от конкретната ситуация...”
~ Шоджи Нишио шихан

За нас
Целта на Юфукан – София (Кийотсура Доджо) е да популяризира айкидо в традицията на шихан Шоджи Нишио и да предоставя информация за клубове, семинари, и други айкидо събития в YJF (Yufukan Japan Foudation), и семейството на Yufukan Europe.

    Нишио Айкидо

    Всички използвани материали са собственост на техните притежатели.
    Нагоре