Юфукан София

Кийотсура доджо
精貫道場

“Основателят често казваше, че айкидо включва не само техники с голи ръце, но така също и техники с кен, и джо. Ето защо в нашата айкидо практика ние винаги тренираме така, че да можем незабавно да използваме кен и джо във всяка техника, в зависимост от конкретната ситуация...”
~ Шоджи Нишио шихан

ЕЖЕГОДЕН МЕЖДУНАРОДЕН АЙКИДО СЕМИНАР
София 2019

ЕЖЕГОДЕН МЕЖДУНАРОДЕН АЙКИДО СЕМИНАР
София 2017

За нас
Целта на Юфукан София (Кийотсура доджо) е да популяризира айкидо в традицията на Шоджи Нишио шихан и да предоставя информация за клубове, семинари, и други айкидо събития в YJF (Yufukan Japan Foudation), и семейството на Yufukan Europe.

  Нишио Айкидо

   Приятели и Партньори
   1. Българска Айкидо Асоциация
   2. Ошинкан доджо
   3. Фуна доджо
   4. Шинбукан доджо България
   5. Шошинкан доджо
   6. Айкидо Кобаяши доджо - България
   7. Иайдо клуб - София

   Всички използвани материали са собственост на техните притежатели.
   Нагоре